بانوی بی نشان
دستمو رها نکنیا..
نسل سلمان
فاطمیه اول
یا زینب کبری(س)
بنت الفاطمه(س)
عقیله
دلم تا عشق باز آمد...
هر سحری چو ابر دی بارم اشک بر درت
زان یار دلنوازم...
بنشین تا به تو گویم زینب(س)
این قوم...
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy