طراحی پوستر محفل شعر قرار
به سفارش خبرگزاری تسنیم

طراح:محسن سوری