#پوستر
این صاحب یوم الفتح این بقیه الله
به سفارش هیات شهدای گمنام

خطاطی:محمد ابوالفتحی ——- طراحی:محسن سوری