این قوم که فارغ ز جهان گذرانند…
با صدای حسین فخری
تدوین:محسن سوری
تهیه شده در کانون هنری سیاه مشق


دربافت فایل با کیفیت