پوستر بازطراحی شده قسمتی از کتیبه آستان مقدس حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام


طراح: محسن سوری