بازطراحی قسمتی از کتیبه ضریح حضرت عباس علیه السلام منقش به نام مبارک امام حسن محتبی علیه السلام


طراح:محسن سوری