طراحی بنر جشن عید غدیر خم
.
یاعلی یا علی بهارم باش…
.
این همه مستجیر مال شماست
التماس فقیر مال شماست
مرد دیروز حضرت امروز
از احد تا غدیر مال شماست
تا خدا و خدایی هست
لقب یا امیر مال شماست
از تمام سفره های مدینه فقط
نمک و نان و شیر مال شماست
از همه فرش های مدینه فقط
تکه ای از حصیر مال شماست
یاعلی یاعلی بهارم باش
وقت جان دادنم کنارم باش
استاد لطیفیان


طراح:محسن سوری