پوستر ایام فاطمیه اول سال ۱۳۹۳
به سفارش حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها


طراح:محسن سوری