نماهنگ مذهبی حرم لازمم…
با صدای امیر طلاجوران
به قلم سعید پاشازاده
تهیه شده در کانون هنری سیاه مشق