طراحی پارچه مخمل
به سفارش حسینیه فاطمه الزهرا(س)


طراح محسن سوری