طراحی با مضمون
سلام زیارت عاشورا و نوشته یابن سدره المنتهی با تکنیک دوخت
به سفارش حسینیه فاطمه الزهرا (س)


طراح:محسن سوری