پوستر سردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی


طراح:محسن سوری