1. مومن کسی است که به علی(ع) ایمان آورده و اورا تصدیق کند
    طرح ویژه عید غدیر
    طراح:محسن سوری

دریافت فایل با کیفیت چاپ