اللهم وال من والاه
خداوندا..هرکسی علی(ع) را دوست می دارد دوست بدار..و هرکس با وی دشمن است..دشمن بدار..خطبه غدیر
طراح : محسن سوری


دریافت فایل با کیفیت چاپ