لبیک یا داعی الله
به مناسیت آغاز امامت امام زمان(عج)
تهیه شده در کانون هنری سیاه مشق
طراحی و خطاطی: محسن سوری


دریافت فایل با کیفیت