طراحی لوگو تایپ با مضمون:
{اِنّ فاطمة بقيةُ النبوة و برزخٌ بين ب‍َحرِ النبوةِ و الامامَة}
«فاطمه یادگار نبوت و برزخی بین دریای نبوت و امامت می‌باشد.»


طراح:محسن سوری