خطاطی بخشی از زیارت جامعه
السَّلَامُ‏ عَلَى‏ مَحَالِ‏ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَ مَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللَّهِ
خطاطی:محمد ابوالفتحی
تهیه شده در کانون هنری سیاه مشق


دریافت فابل با کیفیت