مذاق عاشقی| نصرت فاتح علیخان و همایون شجریان
تهیه شده در کانون هنری سیاه مشق


دریافت فایل تصویری با کیفیت


دریافت فایل صوتی