مجموعه نسل سلمان
با صدای کربلایی حسین طاهری


      حکم جهاد|شاعر حجت الاسلام جواد محمدزمانی|تنظیم شهاب شوشتری

      Hokmejahad

      لشگر عشق|شاعران حجت الاسلام جواد محمدزمانی-محمدرسولی - مجیدتال|تنظیم شهاب شوشتری

      Lashkareeshgh

      ملک سلیمانی|شاعر قاسم صرافان|آهنگساز میلادهارونی|تنظیم مهدی شکارچی استدیو نوریاس

      Molkesoleimani

      نسل سلمان|شاعر:سید محمدرضا حسینی|تنظیم شهاب شوشتری

      NasleSalman

      سردار سلام|شاعر:سید محمدرضا حسینی|تنظیم شهاب شوشتری

      SardarSalam

      یا لثارات الحسین|شاعر:سید محمدرضا حسینی|تنظیم علی افسری

      Yalesaratalhosein

دریافت مجموعه به صورت یکجا