پوستر با مضمون شعر عربی
.
ان في الجنة نهرا من لبن

لعلي و لزهرا و حسين و حسن

كل من كان محبا لهم

يدخل الجنة من غير حزن
——–
در بهشت نهري است از شير، از براي علي و زهرا و حسين و حسن (ع). هر کس دوستدار آنان باشد، بي‏حساب داخل بهشت مي‏شود.


طراح:محسن سوری