طراحی پوستر ایام عزاداری فاطمیه
به سفارش حسینیه فاطمه الزهرا(س)


طراح: محسن سوری