طراحی پوستر عزاداری دهه اول محرم۱۴۴۱
به سفارش هیئت شهدای گمنام تهران


طراح:محسن سوری