پوستر همایش بین المللی شهدای جهان اسلام با رویکرد جایگاه زنان در تحقق تمدن نوین اسلامی
به سفارش بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس


طراح:محسن سوری