پوستر سلسله نشست های سینما انقلاب
به سفارش بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

طراح:محسن سوری