موزیک ویدیو ژن خوک
با صدای شهاب مظفری

تهیه شده در کانون هنری سیاه مشق